Transfer rynku maszyn używanych na wschód

Przyglądając się liście uczestników największych targów używanych maszyn w Europie (USETEC oraz RESALE) na przestrzeni ostatnich lat łatwo jest zauważyć rosnącą liczbę uczestników z Europy Wschodniej. Czy oznacza to przeniesienie środka ciężkości rynku maszyn używanych na wschód?

Europa Wschodnia – definicja i sytuacja przemysłowa

używane maszyny z Europy wschodniejExapro z racji lokalizacji swojego głównego biura w sercu Europy – Pradze stało się swego rodzaju mostem pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią kontynentu, przez który w kierunku wschodnim, a także południowym przechodzi wiele używanych sprzętów przemysłowych.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować co rozumiemy pod pojęciem ‘Europa Wschodnia’. Z punktu widzenia przeciętnego europejczyka z zachodu Europa Wschodnia zaczyna się w Czechach i kończy się na Uralu. Z kolei z geograficznego punktu widzenia wschodnia część Europy zaczyna się na wschodniej granicy Polski (i nie obejmuje większości krajów bałkańskich, poza Bułgarią). Na potrzeby tego wpisu przyjmujemy więc, że przez termin ‘Europa Wschodnia’ rozumiemy wszystkie komunistyczne kraje byłego bloku wschodniego.

Trend przesuwania się środka ciężkości rynku używanych maszyn na wschód był widoczny już od ok. 15 lat, jednakże w ostatnich kilku latach znacznie się nasilił. Jeszcze w latach ’90 kraje zachodniej Europy były głównym dostawcą dóbr przemysłowych dla swojego regionu. Dziś sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Kraje Europy Wschodniej, które z reguły posiadały dość silną choć mało innowacyjną bazę przemysłową odziedziczoną po systemie komunistycznym stają się aktualnie miejscem, do którego outsourcowanych jest wiele fabryk produkcyjnych dużych zachodnio-europejskich koncernów. To z kolei pociąga za sobą rosnący popyt na maszyny.

Rynek maszyn a inwestycje zagraniczne

Według wewnętrznych statystyk Exapro krajami wschodnimi, w których popyt na używane maszyny jest największy są: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry a następnie Bułgaria i Rumunia. Biorąc pod uwagę liczbę odwiedzin naszej strony w pierwszej połowie 2014 roku Polska zajmuje 4 miejsce (!) biorąc pod uwagę wszystkie kraje świata. Czechy są z kolei w tej statystyce również bardzo wysoko -na miejscu 8. Ogólnie 29,7% wszystkich wizyt pochodziło z Europy Wschodniej.

W ostatnim raporcie RNE (http://www.nachhaltigkeitsrat.de/) organizacja ta wskazuje, że popyt na używane maszyny przemysłowe pokrywa się ze ilością inwestycji zagranicznych w danym kraju. Z tego powodu kraje takie jak Polska, Węgry, Czechy czy Słowacja posiadające wysoki wskaźnik zagranicznych inwestycji (spowodowany niższymi kosztami pracy oraz dotacjami unijnymi) stają się głównym importerem używanych maszyn. Tak więc zachodnie inwestycje w krajach Europy Wschodniej po pierwsze tworzą rynek zbytu używanego sprzętu przemysłowego, a po drugie zapewniają większe zyski zachodnim koncernom, dzięki niższym kosztom pracy.

Dalej na wschód

Sytuacja ta ma swoje dalsze konsekwencje. Chcąc spełnić zachodnie standardy produkcji, firmy zlokalizowane w Europie Wschodniej są zmuszone unowocześniać swoje parki maszynowe. To z kolei powoduje, iż na rynku wtórym pojawiają się maszyny dotychczas przez nie używane. Są to często konwencjonalne maszyny, bez sterowania komputerowego (CNC) lub też trochę bardziej nowoczesne maszyny wcześniej sprowadzone z zachodu. Jedynym rynkiem zbytu dla nich są często kraje zlokalizowane jeszcze bardziej na wschód. Poprzedni schemat jest więc powtarzany, tym razem jednak na mniejszą skalę.

W chwili obecnej znajdujemy się w okresie przejściowym, stąd też duża kumulacja maszyn przemysłowych w Europie Wschodniej. Szacuje się, że nawet ok. 20% wszystkich pracujących na świecie maszyn znajduje się właśnie w krajach Europy Wschodniej.

Statystyki Exapro zdają się potwierdzać te trendy. W pierwszej połowie 2014 roku 25.3% wszystkich maszyn sprzedanych poprzez Exapro trafiło do krajów Europy Wschodniej. 16.6% wszystkich transakcji z kolei stanowiły maszyny pochodzące z naszego regionu.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach trendy te utrzymają się, aczkolwiek powinniśmy notować wzrastający ruch z krajów Europy Wschodniej dalej na wschód. Trudno oczekiwać innego scenariusza, jednakże z przepowiadaniem przyszłości zawsze należy być ostrożnym.

Odpowiedz

Your email address will not be published.